Olle Häggström

Akademiledamot
Professor i matematisk statistik
Organisation
Chalmers tekniska högskola
Medlem av
Klassen för matematik
Kommittén för utbildning
Kontakt
Mobiltelefon: +46 70 213 11 23