Mats Sonesson

Akademiledamot
Professor emeritus i botanik
Organisation
Lunds universitet
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper