Mats Persson

Akademiledamot
Professor i nationalekonomi
Organisation
Stockholms Universitet
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper