Mats Jonson

Akademiledamot
Professor i den kondenserade materiens fysik
Organisation
Göteborgs universitet
Medlem av
Klassen för fysik