Martin Jakobsson

Akademiledamot
Professor i Maringeologi och Geofysik
Organisation
Stockholms Universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper
Kontakt
Mobiltelefon: +46 73 619 14 09