Magnus Berggren

Akademiledamot
Professor i Organisk Elektronik
Organisation
Linköpings universitet
Medlem av
Klassen för tekniska vetenskaper
Kontakt
Mobiltelefon: +46 709 78 34 30