Lotta Johansson

Prisadministratör
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Klassekreterare (Klassen för medicinska vetenskaper)