Leif Andersson

Akademiledamot
Professor i funktionsgenomik, gästprofessor i molekylär husdjursgenetik
Organisation
Uppsala Universitet
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper