Lars Samuelson

Akademiledamot
Professor i halvledarelektronik
Organisation
Lunds universitet/LTH
Medlem av
Klassen för fysik
Kommittén för miljö och energi
Kontakt
Mobiltelefon: +46 70 317 76 79