Lars Engwall

Akademiledamot
Professor i företagsekonomi
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper