Lars E. O. Svensson

Akademiledamot
Professor i nationalekonomi
Organisation
Stockholm School of Economics
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper