Klaus Hasselmann

Akademiledamot
Professor emeritus
Organisation
Max-Planck-Institut für Meteorologie
Medlem av
Klassen för geovetenskaper