Kerstin Johannesson

Akademiledamot
Professor i marin ekologi
Organisation
Göteborgs universitet
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper
Kontakt