Karl Johan Åström

Akademiledamot
Professor i reglerteknik
Organisation
Lunds tekniska högskola
Medlem av
Klassen för tekniska vetenskaper