Karl Gustav Jöreskog

Akademiledamot
Professor i multivariat statistisk analys
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper