Jörgen W. Weibull

Akademiledamot
A.O. Wallenbergs professor i nationalekonomi
Organisation
Handelshögskolan i Stockholm
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper