Jonas Frisén

Akademiledamot
Professor i stamcellsforskning
Organisation
Karolinska Institutet, Tobias stiftelsen
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper