John Wettlaufer

Akademiledamot
A.M. Bateman Professor i geofysik, matematik och fysik
Organisation
Yale University
Medlem av
Klassen för fysik