Jens Nielsen

Akademiledamot
Professor i systembiologi
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola
Medlem av
Klassen för tekniska vetenskaper