Jan-Otto Carlsson

Akademiledamot
Professor i oorganisk kemi
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för kemi