Jan Nilsson

Akademiledamot
Professor i Experimentell Kardiovaskulär Forskning
Organisation
Lunds universitet
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper
Kommittén för hälsofrågor (Ordförande)