Jakob Svensson

Akademiledamot
Professor i nationalekonomi, särskilt utvecklingsekonomi
Organisation
Stockholms universitet
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper
Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (Ordförande)
Kontakt
Mobiltelefon: +46 70 177 67 17