Heléne Sundström

Vetenskaplig sekreterare
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Kommittésekreterare (Kommittén för forskningspolitiska frågor) Kommittésekreterare (Kommittén för internationella frågor)