Harry John B. Birks

Akademiledamot
Professor of Quantitative Palaeoecology
Organisation
University of Bergen
Medlem av
Klassen för geovetenskaper