Harry Frank

Akademiledamot
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Klassen för tekniska vetenskaper