Hans Wolf-Watz

Akademiledamot
Professor i tillämpad molekylärbiologi
Organisation
Umeå universitet
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper