Hans Annersten

Akademiledamot
Professor em i mineralkemi och petrologi
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper