Hanna Johannesson

Akademiledamot
Professor Bergianus
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien & Stockholms universitet
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper