Görel Cavalli-Björkman

Akademiledamot
Professor, konstvetenskap f.d. forskningschef
Medlem av
Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap
Kontakt