Göran K. Hansson

Akademiledamot
Professor i experimentell kardiovaskulär forskning
Organisation
Karolinska Institutet
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper
Kontakt