Göran Hoppe

Akademiledamot
Professor emeritus i kulturgeografi
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper