Göran Andersson

Akademiledamot
Professor emeritus i elektriska energisystem
Organisation
ETH Zurich
Medlem av
Klassen för tekniska vetenskaper
Kommittén för internationella frågor
Kommittén för miljö och energi