Georgia Destouni

Akademiledamot
Professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
Organisation
Stockholms universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper
Kommittén för miljö och energi