Folke Tersman

Akademiledamot
Professor
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap
Kommittén för forskningspolitiska frågor