Eva Mörk

Akademiledamot
Professor i nationalekonomi
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper