Elisabeth Rachlew

Akademiledamot
Professor i tillämpad atom- och molekylfysik
Organisation
KTH
Medlem av
Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter (Ordförande)
Klassen för fysik
Kontakt