Christina Moberg

Akademiledamot
Professor i organisk kemi
Organisation
KTH
Medlem av
Klassen för kemi
Kommittén för internationella frågor
Kontakt
Mobiltelefon: +46 702 14 04 04