Christer Nordlund

Akademiledamot
Professor i idéhistoria
Organisation
Umeå universitetet
Medlem av
Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap