Catharina Larsson

Akademiledamot
Professor i medicinsk genetik
Organisation
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper
Kommittén för utbildning