Carl-Henrik Heldin

Akademiledamot
Professor i molekylär cellbiologi
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper
Kontakt
Mobiltelefon: +46 707 34 25 47