Bruce N. Ames

Akademiledamot
Professor of Biochemistry and Molecular Biology, Senior Scientist
Organisation
University of California
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper