Bo Söderström

Chefredaktör för Ambio
Organisation
Kungliga Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Kommittén för miljö och energi