Björn von Sydow

Akademiledamot
Universitetslektor
Medlem av
Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap