Björn Malmgren

Akademiledamot
Professor i marin geologi
Medlem av
Klassen för geovetenskaper