Björn Jonson

Akademiledamot
Professor i subatomär fysik
Organisation
Chalmers tekniska högskola
Medlem av
Klassen för fysik