Birgitta Henriques Normark

Akademiledamot
Professor, Överläkare
Organisation
Karolinska Institutet
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper
Kommittén för internationella frågor (Ordförande)