Bertil Gustafsson

Akademiledamot
Professor Emeritus i numerisk analys
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för tekniska vetenskaper