Bertil Bengtsson

Akademiledamot
Professor i civilrätt, fd justitieråd
Medlem av
Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap