Bert Allard

Akademiledamot
Professor i kemi/miljövetenskap
Organisation
Örebro universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper
Kommittén för miljö och energi