Barbara Wohlfarth

Akademiledamot
Professor
Organisation
Stockholms Universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper (Ordförande)
Kommittén för utbildning
Kontakt
Mobiltelefon: +46 706 97 76 18